ForusP Secure Seal

Het ForusP Secure Seal laat Websitebezoekers weten dat de eigenaar van deze site heeft geïnvesteerd in uw veiligheid en geeft aan dat het veilige transacties en gegevens biedt.

 

Forus-P test deze websites periodiek op meer dan 100 verschillende veiligheidsrisico’s, waaronder gevaarlijke kwetsbaarheden zoals Cross-Site Scripting (XSS) en SQL-injecties , welke volgens de gerenommeerde OWASP Top 10 lijst tot de meest gevaarlijke kwetsbaarheden behoren.

De eigenaren van deze websites hebben afgesproken deze kwetsbaarheden na ontdekking zo spoedig mogelijk te herstellen, waarna een her-scan zal worden uitgevoerd om een veilige site te kunnen garanderen.

Alleen als er geen kwetsbaarheden met een Hoog Risico in deze websites worden aangetroffen, mag het ForusP Secure Seal op deze websites worden geplaatst .

 

__________________________________________________________________________ Hieronder vindt u een lijst van websites die het ForusP Secure Seal (illegaal) zonder onze toestemming voert. Wees voorzichtig met het gebruik van deze websites, omdat zij misschien niet veilig zijn:

  • https://www.outdoormonkey.nl/