Privacy Policy

Forus-P bv (hierna ForusP), gevestigd aan Industrieweg Oost 21, 6662 NE Elst, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy Policy.

ForusP verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze service en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Onze website en/of service verzamelen geen gegevens over websitebezoekers. ForusP gebruikt geen cookies.

ForusP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze service- en/of nieuwsbrieven
  • Contact opnemen als dit nodig is om onze service uit te kunnen voeren
  • Informeren over wijzigingen van onze service

ForusP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de door uzelf of door uw werkgever verstrekte gegevens:

  • Voor het verzenden van onze service- en/of nieuwsbrieven worden uw gegevens bewaard zolang u deze wilt ontvangen.
  • Om onze service goed uit te kunnen voeren, blijven uw gegevens bewaard om te kunnen rapporteren over onze dienstverlening.
  • Voor het informeren over wijzigingen van onze service worden uw gegevens bewaard zolang u deze wilt ontvangen.

ForusP verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ForusP en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar privacy@forusp.com.

ForusP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ForusP +31 (0)481 377265 of via privacy@forusp.com

Wanneer u onze geautomatiseerde veiligheidsscans gebruikt, dan worden door onze scanner geen persoonsgegevens ingezien, verzameld of bewaard. De scanner zoekt naar fouten in de software maar zoekt niet naar gegevens in een database. Wanneer een fout ontdekt wordt, zal de scanner dit slechts melden. Als er door een fout in de software toch persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan zal dit als een data-lek worden gemeld.

Wanneer wij een Pentest (Penetratietest) op uw website voor u uitvoeren, dan worden hierbij geen persoonsgegevens ingezien, verzameld of bewaard. Wij zullen een Pentest namelijk op een test versie uitvoeren waaruit persoonsgegevens zijn verwijderd. In het geval dat er op een live omgeving wordt getest zullen wij geconstateerde fouten slechts melden en niet zoeken naar gegevens in een database. Als er door een fout in de software toch persoonsgegevens kunnen worden ingezien, dan zal dit als een data-lek worden gemeld.